Misvattingen over hoogsensitiviteit-HSP

Misvattingen Over Hoogsensitiviteit Hsp,coachbollenstreek.nl,hoogsensitiviteit,HSP,HSP coach, Noordwijk,Bollenstreek,Teylingen,coaching-bollenstreek.business.site,coachbollenstreek.nl

Wist je dat er veel misvattingen zijn over hoogsensitiviteit-HSP

Het is belangrijk om te weten dat de term “HSP” niet zomaar kan worden toegepast bij verschillende aandoeningen. De term hoogsensitiviteit – HSP heeft betrekking op een aantal specifieke kenmerken binnen deze karaktereigenschap.


Hoogsensitiviteit versus introvert

Nee, hoogsensitiviteit is niet “hetzelfde” als een introvert zijn. Dat is een misverstand die vaak ontstaat. Sommige introverte mensen zijn HSP’ers, sommige introverte mensen zijn dat niet. Veel HSP’ers zijn introverte HSP’ers, maar 25-30% zijn dat niet. HSP Introvert Susan Cain’s beschrijft dit in haar Mensen die snel geraakt worden door hun gevoelens, maken NIET automatisch iemand tot een HSP’er. Waardoor er dan weer een ander misverstand kan ontstaan: HSP/hoogsensitiviteit is NIET de enige typische eigenschap van iemand die hoogsensitief is, zoals Elaine Aron die de karaktereigenschappen heeft onderzocht.

Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat het een aangeboren karaktereigenschap is. Het is niet iets wat je in je leven kan “ontwikkelen” of wat je ineens “hebt” of waarmee je “gediagnosticeerd” kunt worden. Het is iets wat je BENT. Het is net zo goed een deel van jou zoals je ” blauwe ogen” of “grote voeten” hebt. En net zoals je blauwe ogen niet kunt “veranderen”, kun je ook de gevoeligheid ook niet “veranderen”.


Hoogsensitief worden

Voorzichtigheid is geboden over ” hoogsensitief worden”. Verschillende mensen beweren dat ze op een bepaald moment in hun leven HSP “zijn geworden”. Ik wil niemand zijn ervaring negeren, maar het is onmogelijk om een HSP te “worden”…. meestal is er nog iets anders voor nodig.

Naar alle waarschijnlijkheid is het in werkelijkheid een zekere vorm van “overgevoeligheid” geworden, dat meestal ontstaat door langdurige mishandelingen en trauma’s die leiden tot een complexe PTSS. Hoewel ik – op geen enkele manier – de realiteit van een dergelijke gevoeligheid wil bagatelliseren, is het niet de aangeboren karaktereigenschap die Dr. Aron heeft vastgesteld.

De bewering dat deze twee hetzelfde zijn, is vergelijkbaar als je zegt dat allergieën en verkoudheid “hetzelfde” zijn, omdat de symptomen hetzelfde zijn.
Last– but not least— hoogsensitiviteit is NIET hetzelfde of vergelijkbaar als angststoornissen, ADHD, sociale fobieën, Asperger’s of een andere psychische “stoornis”.

In feite heeft HSP geen “diagnose” en staat niet in de DSM V.

Door al deze aannames die mensen doen, raken de hoogsensitieve – HSP personen aardig van slag. Dit merk ik in de praktijk dat deze personen denken dat ze gek zijn, ziek zijn. Daarom is goed begeleiding hierin van essentieel belang.

Pin It on Pinterest

Share This