De keerzijde van hoogsensitiviteit – HSP

Inzicht Over De Keerzijde Van Hoogsensitiviteit Hsp,hoogsensiviteit en werk,HSP en werk,hoogsensitiviteit en relatie,hsp en relatie,coaching-bollenstreek.business.site,coachbollenstreek.nl

Inzicht over de keerzijde van hoogsensitiviteit – HSP

Voor een aantal HSP’ers kan de sensitiviteit veel op de omgeving zijn gericht. Ik behoor voor een groot deel tot deze categorie, persoonlijk ben ik – heel gevoelig voor lawaai, fel licht, harde geluiden, scherpe geuren, enzovoort. In mijn geval heeft geen van die dingen iets te maken met de emotionele kant van de hoogsensitiviteit.

Naarmate ik meer leerde over mezelf, erkende ik bijvoorbeeld ook dat mijn terughoudendheid om deel te nemen aan “spannende” en “enge” activiteiten niks te maken heeft met afkeer of angst, maar met het feit dat mijn lichaam zeer snel adrenaline vrijgeeft (hoge schrikreactie), en langzaam hersteld.


Angst bij hoogsensitiviteit

Met andere woorden – ik ben niet bang voor de rit met de achtbaan, maar ik heb er gewoon een hekel aan dat ik me een paar uur later nog voel nog na stuiter. Terwijl de rest zich in vijf minuten weer lijkt te hebben hersteld. Het heeft alles te maken met het lichamelijk proces en niks te maken met “een mietje zijn”.

Een andere plek die ik als zeer sensitief ervaar, is in een medische context of bij de dokter. Mijn lichaam is zeer gevoelig voor de bijwerkingen van (en andere) medicijnen die ik krijg voorgeschreven. Ik kan vaak bijwerkingen krijgen van 1/3 tot 1/2 van wat wordt beschouwd als de “normale” dosis, terwijl de volledige dosis kan resulteren in mijn gevoel van verslechtering. Dit is voor veel mensen verwarrend, omdat ik een vrij klein ben.

Sommige HSP’ers ervaren hun sterkste gevoeligheden vanuit het empathische oogpunt. Ze voelen alles aan wat om zich heen gebeurt en nemen de gevoelens en emoties van andere mensen als een spons op. De menigte kan hen volledig overweldigen. Geweld en pijn op tv of in films wordt verafschuwd.

Weer anderen hebben te maken met de meer “traditionele” benadering van gevoeligheid: hun gevoelens worden al snel gekwetst.

Voor velen is er een mix van deze gevoelens waarneembaar.


Eigenschappen

In de jaren waarin onderzoek verricht over hoogsensitiviteit-HSP heeft Dr. Elaine Aron vastgesteld dat HSP’ers in principe vier gemeenschappelijke eigenschappen hebben.

Verwerking – Dit is waar bewustzijn, creativiteit, “het overdenken van dingen”, het nemen van beslissingen en het hebben van inzicht in “acties en gevolgen” die aan het licht komen.

Te snel overschat – dit verwijst naar het feit dat men sneller wordt overvallen door lawaai, deadlines, druk, stress en daarbij vaak moeten werken in groepen of in een chaotische omgeving.

Emotionele reactie – Dit is een belangrijk aandachtspunt in het begrijpen van het gedrag; heeft betrekking op het sterk reageren op feedback, gemakkelijk tot tranen toe wordt bewogen als gevolg van teveel verschillende informatie, een diep gevoel van empathie voor anderen. Aandacht voor de gevoelens van anderen, zorgen over hoe anderen zich voelen. Houd er rekening mee dat dit veel meer is dan “gevoelens kwetsen”.

Gevoelig voor subtiele prikkels – dit betekent dat een HSP’er snel kleine dingen waarneemt die anderen over het algemeen missen. Denk aan verandering in temperatuur tot stemmingswisselingen bij andere; vaak gezien als zeer gedetailleerd ingesteld persoon.

Luister naar je gevoel, maar zorg ervoor dat je het niet bij mensen opdringt.

Pin It on Pinterest

Share This