Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Bij veel werkgevers of werkwerknemers is pathologisch narcisme heel onbekende en hebben niet door dat ze hier in zijn beland.

Ben jij werkgever, manager, CEO, werknemer? Heb jij het gevoel dat je met narcistische persoonlijkheid te maken hebt vanuit een werkgever, werknemer of klant? Op een of andere manier kan je de vinger niet op leggen, maar het is er wel?

Ik word regelmatig door bedrijven gebeld met deze vraag hoe ze hiermee om kunnen gaan of hoe ze dit kunnen herkennen. Zij nemen contact met mij met heftige verhalen. Helaas speelt hier vaak geld en samenwerkingscontracten een grote rol. Deze mensen staan op een gegeven moment machteloos en met de rug tegen de muur. En zijn totaal lam geslagen en gaan twijfelen over hun eigen deskundigheid. Vaak hebben ze vragen hoe ze hiermee om kunnen gaan en vragen mij op tips. Want hoe moet je met zo iemand omgaan?

Wist je dat 3,6% van de managers in Amerika hoog scoren op psychopathie. Deze managers streven vaak naar een leidinggevende functies. Dat er een samenwerking ontstaat met zo iemand is dus geen uitzondering.

Hoe kan je ontdekken of weet je zeker dat op de werkvloer in jouw bedrijf mensen worden ondermijnt worden door een narcistische mol? Door narcistische mensen te accepteren, betekend ook dat je de toekomst van jouw onderneming op het spel aan het zetten bent.

Cluster B

Wat is een cluster B profiel? In deze cluster zitten 4 persoonlijkheidsstoornissen. Antisociale persoonlijkheidsstoornis, factor 1, 2. (psychopathie en sociopathie) Narcisme, borderline en theatrale.

3% in onze maatschappij heeft een cluster B persoonlijkheidsstoornis. Als je 100 werknemers in dienst hebt, dan zijn er 3 personen waarvoor je heel erg voor moet oppassen. Zij brengen niet alleen jouw bedrijf in de problemen, maar ook hun collega’s worden de dupe van hun narcistische gedrag. Onderling worden mensen tegen elkaar uitgespeeld, wat het bedrijfscultuur in gevaar kan brengen. En zelf mensen tot waanzin kan drijven, ziektes kunnen ontstaan.

De mensen die onder de cluster B profiel vallen, zijn impulsief en vinden het vaak moeilijk om met hun emoties om te gaan.
Binnen dit cluster vallen:

 • borderline-persoonlijkheidsstoornis
 • antisociale-persoonlijkheidsstoornis
 • histrionische-persoonlijkheidsstoornis
 • narcistische-persoonlijkheidsstoornis

Mensen verlaten niet hun bedrijf, zij gaan weg om hun managers of collega’s.

Kenmerken van een gestreste werknemer

Primaire kenmerken van een gestreste werknemer, is een burn-out en vaak afwezigheid wegens ziekte. Slachtoffers van narcisme worden door de narcist uitgeput en getreiterd. Door deze uitputtingsslag melden zij zich ziek, hebben ze vaak niet door dat dit wordt veroorzaakt door de narcist. De narcist werkt heel geraffineerd door te zorgen dat de ander aan zichzelf gaat twijfelen, werk wordt afgekraakt, collega’s tegen de persoon op gezet, bespelen hun meerdere om de persoon in kwestie in diskrediet te brengen. Helaas rent de leidinggevende vaak in deze val, door de subtiele spelletjes van de narcist . Of de leidinggevende die zelf narcistische is trekt de hele groep mee in zijn val. Niemand doet en zegt niks uit angst voor hun baan.

Vaak hoopt de werknemer die zich ziek meldt, dat het uit zichzelf oplost door rust te nemen, niet wetend dat het spel daarna doorgaat tot de narcist heeft wat hij of zij wil. Ook veel arbo artsen, huisartsen, psychologen trappen in de praatjes van een narcist, waardoor de werknemer niet gehoord wordt en als aansteller of werk weigeraar gezien wordt

Burn-out.

Let op niet iedere werknemer met een burn-out heeft last van een cluster B collega of een narcistische manager. Dit zijn mensen die steeds tot het gaatje gaan. Zij zijn heel gevoelig voor werkdruk. Hebben vaak een prestatie gerichte-opvoeding gehad. Een dominante ouder(s), die de nadruk legde(n) op succes, hoge schoolcijfers, hoge opleidingen. En pas wanneer het kind daarin slaagde wordt deze pas geaccepteerd. Of kreeg te horen dat het nog beter had gekund en niet genoeg zijn of haar best heeft gedaan.

Zij werden dermate geprogrammeerd dat ‘genoeg nooit genoeg’ zal zijn. Het zijn geweldige pleasers. Hard werken zien zij als een vorm van liefde en aandacht vragen. Ik werk keihard en zal harder werken dan mijn collega’s, want dan wordt ik gewaardeerd.

Erkenning en complimenten over hun prestaties en inspanningen geven hen het gevoel van waardering. Zij hebben dit nodig om te kunnen blijven functioneren. Zij creëren een gevoel dat ze meer moeten doen, dan dat er gevraagd wordt. Want zij hebben angst dat ze anders ontslagen worden of een slechte beoordeling krijgen. Het elastiek houdt maar zolang hij krachtig is. Deze mensen hebben mentale weerbaarheidstraining nodig. En ik raad hen aan om hulp te zoeken, zodat zij hun kindertijd en hechtingsproblematiek kunnen aanpakken en helen. Ik zie veel mensen met burn-out op mijn praktijk. Omdat zij het ideale slachtoffer zijn om door de narcist te worden ingezet en uitgebuit.

Raak je goede werknemers kwijt?

Niet elk slachtoffer van een narcist kampt met een burn-out. Zij vluchten gewoon zo snel mogelijk naar een andere baan om aan de narcist te ontkomen. Aan jou om uit te zoeken wat er aan de hand is. Ik kan jou zeker met deze inzichten verder helpen.

Enkele voorbeeldcases vanuit de praktijk.

Werkgever belde mij omdat een werknemer die meer dan 22 jaar dienst was in zijn bedrijf een narcist bleek te zijn. Deze narcist had ondertussen al veel schade toegebracht aan zijn bedrijf. Ik heb hem advies gegeven over hoe hij deze persoon het beste kon isoleren en aanpakken. Deze werknemer nam uiteindelijk zelf ontslag en door bewijs hoefde de werkgever geen ontslagvergoeding te betalen.

Werknemer belde mij. Zijn leidinggevende maakte zijn leven zuur en kon niks goed doen. Hij wilde zeker zijn wat zijn vermoedens waren over sommige narcistische managers. Mijn advies was om op zoek te gaan naar een andere baan en leerde hem weer te vertrouwen op zijn expertise. Hij is toen met succes een eigen bedrijf gestart. Winnen van een narcistische leidinggevende doe je nooit!

Wat mag je als werkgever van mijn hulp verwachten?

Zoals je hierboven kan lezen is focus heel belangrijk. Iemand die erbuiten staat kan jou helpen om los te raken van een narcist. Door mijn expertise in deze materie en persoonlijkheidsstoornissen zit ik als het ware in die personen hun hoofd. Ik ken hun strategieën, manipulaties en denkwijzen. Daardoor voel jij je gesteund en bevestigd. Je staat er niet meer alleen voor. En het belangrijkste is dat de werknemers zich veilig voelen bij jou als werknemer en dat je deze zaak serieus neemt.

Wat kan ik voor werknemers betekenen?

Je staat niet alleen! Er is veel dat je kan doen. Ook jij hebt focus, inzichten en handvaten nodig. Ik stippel samen met jou een plan uit. Inzichten en strategie zijn primair om uit dit narcistisch labyrint te raken.

Zoek je hulp, wil je meer informatie?

Of je nu meer informatie zoekt of een behandeling wilt starten, je kunt contact met mij opnemen.

Wees niet bang om tekort te schieten

Laten we eerst over de dingen beginnen waar we het meest bang voor zijn? Hoewel ons leven uniek is en onze gevechten onvergelijkbaar, zijn er angsten die we allemaal delen.

Onze diepste angst is niet dat we tekortschieten. Onze diepste angst is dat we onmeetbaar sterk zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt. We vragen ons steeds af: ‘Wie ben ik om briljant, prachtig, getalenteerd en fantastisch te zijn? Eigenlijk zeg je, wie ben jij dan niet? Je bent een kind van de Spirit, het alles omvattende. Je maakt jezelf klein en dient de wereld niet. Er is niets verlicht aan om jezelf onzichtbaar te maken, zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker voelen. We zijn allemaal gemaakt om te schitteren, net zoals kinderen dat doen. Zij zijn niet vergiftigt met het idee dat andere beter zijn. Ze kunnen nog dromen, dansen en denken niet na, maar voelen. We zijn geboren om de schittering van waar we vandaan komen en wie je bent, in ons te laten zien. Het zit niet alleen bij andere, het zit bij iedereen. En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen. Als we bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze houding automatisch richting de andere.

Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Je weet dat je hoogsensitief bent, maar hoe nu verder?

Het ontdekken, begrijpen en verwerken van dit idee dat je een hoogsensitief persoon (HSP) bent, gebeurt niet altijd van de ene op de andere dag dat je hoogsensitief bent. En hoewel het erg spannend kan zijn, is het niet altijd geruststellend, noch valt het noodzakelijkerwijs in overeenstemming met hoe we onszelf waarnemen. Ik weet dat dit zeker een overweging voor mij was….

De meeste mensen weten hoe het voelt om een nieuwe inzicht te krijgen. Sommige van deze inzichten zijn krachtig, prachtig en zorgen voor veel vreugde en opwinding, terwijl andere inzichten niet zo positief zijn…. en sommigen kunnen je zelfs achterlaten met een ongemakkelijk gevoel in je maag en een gevoel geven van “Ja, tuurlijk….”. Ik weet niet zeker of ik weet niet of dit waar is.”

Misschien ben je op dat moment wel op dat punt belandt, nu je ontdekt hebt dat er een “iets” is dat bij je past. Maar dat je niet dolblij bent met het idee dat je officieel als “gevoelig” wordt bestempeld en je misschien zelfs gekwetst voelt door het feit dat er een “label” voor je geldt.

Misschien wist je het al een beetje dat je “gevoelig” was omdat je zo beschreven werd door familie, vrienden en/of collega’s – maar waarschijnlijk was het geen positief “label”, maar misschien een oorzaak van schaamte en angst.

Misschien heb je moeite met het feit dat je dacht dat er iets echt “mis” met je was – iets dat mogelijk “opgelost” zou kunnen worden – en nu moet je de realiteit onder ogen zien dat dit “iets” niet echt te veranderen is.

Dit zijn absoluut geen abnormale reacties!

Even een opmerking, voordat we verder gaan over hoogsensitief (HSP) zijn

Niet iedereen die “zeer gevoelig” is, komt op deze website terecht omdat ze het boek van Elaine Aron’s over dit onderwerp hebben gelezen.

Dus als je deze tekst leest omdat je “nieuwsgierig” bent of omdat “andere mensen je hebben verteld” dat je zeer gevoelig bent, of “een empaat bent”, dan ben je het echt aan jezelf verplicht dit boek te lezen! Ik zeg dat niet als een soort “verkoopverhaal”, maar omdat Dr. Aron’s inzichten over de HSP-kenmerken voor de meeste lezers meer inzichten geven..

Serieus, het is de beste investering voor jezelf die je ooit zult uitgeven.

De tweede reden waarom ik het belangrijk vind dat elke HSP of potentiële HSP “The Highly Sensitive Person” leest is dat er veel meningen en speculaties zijn over wat het “betekent” om zeer gevoelig te zijn…. meningen die eigenlijk weinig of geen basis hebben in de behoeften van mensen om elkaar te manipuleren of zelfs zichzelf te misleiden.

Begrijpen wat hoge sensitiviteit/gevoelig echt is (in tegenstelling tot wat je “denkt dat het zou kunnen zijn”) is een belangrijk onderdeel van het leren leven in vertrouwen met deze persoonlijkheidskenmerken.

Dus, terug naar dit “gevoelige” onderwerp

Toen ik voor het eerst over deze karaktereigenschap las – in 2010 – reageerde ik er eigenlijk behoorlijk afwijzend op. Ik was er zelfs vrij zeker van – terwijl de beschrijving klopte – dat dit gewoon het zoveelste “New Age gekke-henkie Label” was. Dat het was uitgevonden om sociaal ongemakkelijke mensen met angsten zich beter te laten voelen over zichzelf, terwijl een of andere auteur nu gretig zijn zelfhulpboeken massaal kon verkopen.

Klinkt behoorlijk sceptisch, toch?

Misschien werd mijn terughoudendheid ook aangewakkerd door het feit dat ik vrouw ben en conventionele maatschappelijke waarden beschouwen gevoeligheid als een “minder dan wenselijk” kenmerk als het gaat om deze eigenschappen. Na verloop van tijd realiseerde ik me dat mannelijke en vrouwelijk HSP’s te maken hebben met een extra uitdagingen, als het gaat om het integreren van hun gevoeligheden in het dagelijks leven…. en dat maakte me dubbel zo moeilijk om me ertegen te verzetten.

Toch kon ik er niet aan ontkomen dat de bewoordingen die ik in Elaine Aron’s boek “The Highly Sensitive Person” had gelezen. Een griezelig en nauwkeurige beschrijving gaf van hoe ik mijn leven had ervaren. Het was niet meer te vermijden.

Het eerste waarmee ik in het reine moest komen was dat het geen kwaad kon om deze “karaktereigenschap” in ieder geval te onderzoeken.

Het idee van de hooggevoeligheid/sensitiviteit was niet echt nieuw voor mij. Toen ik eerder het verband tussen intelligentie en introversie onderzocht had, kwam ik herhaaldelijk het onderzoek van Kazimierz Dabrowski, een Poolse psychiater en psycholoog, tegen. Dat hun conclusie bevatte dat naarmate iemands IQ/intelligentie toenam, de waarschijnlijkheid dat deze persoon symptomen van verhoogde (of “Hyper”) gevoeligheid/sensitiviteit zou vertonen, ook toenam.

Hoewel dit voor mij interessant was, besteedde ik er destijds niet te veel aandacht aan. Ik had het gevoel dat er maar een gedeeltelijke verklaring was aangeboden, maar kreeg geen echte antwoorden op hoe het mijn interactie met de wereld zou beïnvloeden.

Volgende stap: Begin met leren, leren, leren, leren….

Voor de meeste mensen is de makkelijkste manier om vertrouwd te raken met een nieuw onderwerp. Door er gewoonweg over te leren, lezen en ondergaan – dan zo veel mogelijk. Zoals een van mijn leraren ooit aangaf:

“Onze gedachten over een probleem zijn meestal veel erger dan het probleem zelf.

Er zit een kern van waarheid in die uitspraak en het duurde niet lang voordat ik me realiseerde dat mijn aanvankelijke afkeer van “gevoeligheid” meer te maken had met maatschappelijke vooroordelen (inclusief die van mijzelf!). Dan met het feit dat ik alleen maar “hoog gevoelig” was. Ik accepteerde al snel dat zelfs als ik nooit aan iemand had verteld dat ik hoog gevoelig/sensitief was. Veel over te leren over deze karaktereigenschap en hoe het mij beïnvloedde, mij duidelijk zou kunnen helpen om veel prettiger door het leven te kunnen gaan.

En dus zou de eerste stap moeten zijn dat je eerst leert te begrijpen wat het “betekent” om een hooggevoelig/hoogsensitief persoon te zijn, om te begrijpen waar het echt om gaat. Het is namelijk een fijnere benadering dan te vertrouwen op “wat je hebt gehoord” of misschien de mening van anderen (of zelfs je eigen vooroordelen) over wat het betekent om hoogsensitief/gevoelig te zijn.

Het is een lastige weg, maar gelukkig is er nu meer begrip. En je kunt altijd hulp inschakelen.

 

Het ontdekken, begrijpen en verwerken van dit idee dat je een hoogsensitief persoon (HSP) bent, gebeurt niet altijd van de ene op de andere dag dat je hoogsensitief bent. En hoewel het erg spannend kan zijn, is het niet altijd geruststellend, noch valt het noodzakelijkerwijs in overeenstemming met hoe we onszelf waarnemen. Ik weet dat dit zeker een overweging voor mij was….

De meeste mensen weten hoe het voelt om een nieuwe inzicht te krijgen. Sommige van deze inzichten zijn krachtig, prachtig en zorgen voor veel vreugde en opwinding, terwijl andere inzichten niet zo positief zijn…. en sommigen kunnen je zelfs achterlaten met een ongemakkelijk gevoel in je maag en een gevoel geven van “Ja, tuurlijk….”. Ik weet niet zeker of ik weet niet of dit waar is.”

Misschien ben je op dat moment wel op dat punt belandt, nu je ontdekt hebt dat er een “iets” is dat bij je past. Maar dat je niet dolblij bent met het idee dat je officieel als “gevoelig” wordt bestempeld en je misschien zelfs gekwetst voelt door het feit dat er een “label” voor je geldt.

Misschien wist je het al een beetje dat je “gevoelig” was omdat je zo beschreven werd door familie, vrienden en/of collega’s – maar waarschijnlijk was het geen positief “label”, maar misschien een oorzaak van schaamte en angst.

Misschien heb je moeite met het feit dat je dacht dat er iets echt “mis” met je was – iets dat mogelijk “opgelost” zou kunnen worden – en nu moet je de realiteit onder ogen zien dat dit “iets” niet echt te veranderen is.

Dit zijn absoluut geen abnormale reacties!

Even een opmerking, voordat we verder gaan over hoogsensitief (HSP) zijn

Niet iedereen die “zeer gevoelig” is, komt op deze website terecht omdat ze het boek van Elaine Aron’s over dit onderwerp hebben gelezen.

Dus als je deze tekst leest omdat je “nieuwsgierig” bent of omdat “andere mensen je hebben verteld” dat je zeer gevoelig bent, of “een empaat bent”, dan ben je het echt aan jezelf verplicht dit boek te lezen! Ik zeg dat niet als een soort “verkoopverhaal”, maar omdat Dr. Aron’s inzichten over de HSP-kenmerken voor de meeste lezers meer inzichten geven..

Serieus, het is de beste investering voor jezelf die je ooit zult uitgeven.

De tweede reden waarom ik het belangrijk vind dat elke HSP of potentiële HSP “The Highly Sensitive Person” leest is dat er veel meningen en speculaties zijn over wat het “betekent” om zeer gevoelig te zijn…. meningen die eigenlijk weinig of geen basis hebben in de behoeften van mensen om elkaar te manipuleren of zelfs zichzelf te misleiden.

Begrijpen wat hoge sensitiviteit/gevoelig echt is (in tegenstelling tot wat je “denkt dat het zou kunnen zijn”) is een belangrijk onderdeel van het leren leven in vertrouwen met deze persoonlijkheidskenmerken.

Dus, terug naar dit “gevoelige” onderwerp

Toen ik voor het eerst over deze karaktereigenschap las – in 2010 – reageerde ik er eigenlijk behoorlijk afwijzend op. Ik was er zelfs vrij zeker van – terwijl de beschrijving klopte – dat dit gewoon het zoveelste “New Age gekke-henkie Label” was. Dat het was uitgevonden om sociaal ongemakkelijke mensen met angsten zich beter te laten voelen over zichzelf, terwijl een of andere auteur nu gretig zijn zelfhulpboeken massaal kon verkopen.

Klinkt behoorlijk sceptisch, toch?

Misschien werd mijn terughoudendheid ook aangewakkerd door het feit dat ik vrouw ben en conventionele maatschappelijke waarden beschouwen gevoeligheid als een “minder dan wenselijk” kenmerk als het gaat om deze eigenschappen. Na verloop van tijd realiseerde ik me dat mannelijke en vrouwelijk HSP’s te maken hebben met een extra uitdagingen, als het gaat om het integreren van hun gevoeligheden in het dagelijks leven…. en dat maakte me dubbel zo moeilijk om me ertegen te verzetten.

Toch kon ik er niet aan ontkomen dat de bewoordingen die ik in Elaine Aron’s boek “The Highly Sensitive Person” had gelezen. Een griezelig en nauwkeurige beschrijving gaf van hoe ik mijn leven had ervaren. Het was niet meer te vermijden.

Het eerste waarmee ik in het reine moest komen was dat het geen kwaad kon om deze “karaktereigenschap” in ieder geval te onderzoeken.

Het idee van de hooggevoeligheid/sensitiviteit was niet echt nieuw voor mij. Toen ik eerder het verband tussen intelligentie en introversie onderzocht had, kwam ik herhaaldelijk het onderzoek van Kazimierz Dabrowski, een Poolse psychiater en psycholoog, tegen. Dat hun conclusie bevatte dat naarmate iemands IQ/intelligentie toenam, de waarschijnlijkheid dat deze persoon symptomen van verhoogde (of “Hyper”) gevoeligheid/sensitiviteit zou vertonen, ook toenam.

Hoewel dit voor mij interessant was, besteedde ik er destijds niet te veel aandacht aan. Ik had het gevoel dat er maar een gedeeltelijke verklaring was aangeboden, maar kreeg geen echte antwoorden op hoe het mijn interactie met de wereld zou beïnvloeden.

Volgende stap: Begin met leren, leren, leren, leren….

Voor de meeste mensen is de makkelijkste manier om vertrouwd te raken met een nieuw onderwerp. Door er gewoonweg over te leren, lezen en ondergaan – dan zo veel mogelijk. Zoals een van mijn leraren ooit aangaf:

“Onze gedachten over een probleem zijn meestal veel erger dan het probleem zelf.

Er zit een kern van waarheid in die uitspraak en het duurde niet lang voordat ik me realiseerde dat mijn aanvankelijke afkeer van “gevoeligheid” meer te maken had met maatschappelijke vooroordelen (inclusief die van mijzelf!). Dan met het feit dat ik alleen maar “hoog gevoelig” was. Ik accepteerde al snel dat zelfs als ik nooit aan iemand had verteld dat ik hoog gevoelig/sensitief was. Veel over te leren over deze karaktereigenschap en hoe het mij beïnvloedde, mij duidelijk zou kunnen helpen om veel prettiger door het leven te kunnen gaan.

En dus zou de eerste stap moeten zijn dat je eerst leert te begrijpen wat het “betekent” om een hooggevoelig/hoogsensitief persoon te zijn, om te begrijpen waar het echt om gaat. Het is namelijk een fijnere benadering dan te vertrouwen op “wat je hebt gehoord” of misschien de mening van anderen (of zelfs je eigen vooroordelen) over wat het betekent om hoogsensitief/gevoelig te zijn.

Het is een lastige weg, maar gelukkig is er nu meer begrip. En je kunt altijd hulp inschakelen.

Lees ook

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf Bij veel werkgevers of werkwerknemers is pathologisch narcisme heel onbekende en hebben niet door dat ze hier in zijn beland. Ben jij werkgever, manager, CEO, werknemer? Heb jij het gevoel dat je met...

Lees meer
Wees niet bang om tekort te schieten

Wees niet bang om tekort te schieten

Laten we eerst over de dingen beginnen waar we het meest bang voor zijn? Hoewel ons leven uniek is en onze gevechten onvergelijkbaar, zijn er angsten die we allemaal delen. Onze diepste angst is niet dat we tekortschieten. Onze diepste angst is dat we onmeetbaar sterk...

Lees meer
Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Het ontdekken, begrijpen en verwerken van dit idee dat je een hoogsensitief persoon (HSP) bent, gebeurt niet altijd van de ene op de andere dag dat je hoogsensitief bent. En hoewel het erg spannend kan zijn, is het niet altijd geruststellend, noch valt het noodzakelijkerwijs in overeenstemming met hoe we onszelf waarnemen. Ik weet dat dit zeker een overweging voor mij was….

Lees meer

Hoe vermijd je negatieve gedachten over jezelf

Wat kun je leren om deze negatieve gedachten om te zetten

De meeste mensen hebben geregeld negatieve gedachten over zichzelf. Ik heb een aantal voorkomende op een rijtje gezet. In plaats van ze krampachtig te vermijden, vervang je ze door een ander manier van denken. Die kant geef ik je ook mee.

 

Ik ben niet goed genoeg

Wanneer we het gevoel hebben dat we niet goed genoeg zijn, twijfelen we aan onszelf en hebben we een laag gevoel van eigenwaarde. Maar de waarheid is dat iedereen goed genoeg is. Je hebt misschien niet altijd de vaardigheden om te bereiken wat je vandaag wil. Maar je bent zeker goed genoeg en je bent het waard om te krijgen wat je wenst.

Als je een biljet van 10 euro hebt en het valt op de grond in een modderige plas, verliest die 10 euro dan zijn waarde? Tuurlijk niet! Dus waarom zou jij je dan minder waardevol voelen gebaseerd op wat je in je leven hebt gedaan? Beperk jezelf niet, want iedereen is goed genoeg.

Nieuwe positieve gedachte: Ik ben het waard om te bereiken wat ik wil.

 

Ik kan het niet

Henry Ford zei: “Of je nu denkt dat je het kan of dat je het niet kan, je hebt gelijk.” Wanneer je jezelf vertelt dat je iets niet kan, stuur je die boodschap naar je brein, en dat wordt dan ook jouw ervaring. Jouw brein zal het niet proberen als je het al hebt verteld dat je het niet kan.

Nieuwe positieve gedachte: Ik kan alles waar ik me op toeleg.

 

Ik heb niet zoveel geluk als andere mensen

Heb jij ook de illusie dat het leven van andere mensen beter is, dat zij meer geluk hebben? Perfectie bestaat niet en er kruipt vaak veel moeite in dat ‘geluk’. Iedere gedachten dat je nooit geluk zult hebben, ontneemt jou de kracht. En het is gewoonweg niet waar.

Nieuwe positieve gedachte: Goede dingen kunnen ook mij overkomen.

 

Ik denk niet dat ik ooit…

Wat je gelooft, wordt jouw realiteit. Je creëert jouw toekomst elke dag door de keuzes die je maakt, en door jouw gewoontes. Je kan de opportuniteiten op jouw pad saboteren door jouw gedachten te beperken. Hoe zou het zijn om te geloven dat je kan doen en ervaren wat je écht verlangt? Stop niet vooraleer je jezelf een kans hebt gegeven.

Nieuwe positieve gedachte: Ik heb er vertrouwen in dat ik zal…

 

Ik zou beter moeten zijn dan ik ben

Het woord ‘zou’ in deze zin, maakt dat je gedachten je minder gaat voelen dan je bent. Hoe vaak hoor je jezelf in gedachten zeggen: ‘Ik zou slimmer moeten zijn, meer discipline moeten hebben, meer doen,… dan nu.’ Hoe voel je je daarbij? Niet zo goed toch?

Hoe zou het zijn om in plaats daarvan jezelf een doel te stellen om datgene te veranderen waarmee je niet tevreden bent? In plaats van jezelf te vertellen wat je ‘zou moeten’ of ‘zou willen’ doen? Onderneem actie om dingen te veranderen.

Nieuwe positieve gedachte: Ik zet stappen om te veranderen wat ik niet graag heb.

 

Ik ben niet sterk genoeg

Het is heel menselijk en normaal om je op bepaalde momenten dat je gedachten gaan over niet sterk genoeg te voelen. Belangrijk is hoe je nadien daarover tegen jezelf praat: versterk je het gevoel nog? Of zeg je tegen jezelf dat je sterk genoeg bent om om te gaan met wat zich voordoet?

Nieuwe positieve gedachte: Ik ben sterk genoeg om hiermee om te gaan.

Worst case scenario

Negatief denken is denken in termen van het worst case scenario. Hoe zou het zijn om je in de plaats daarvan het best case scenario voor te stellen?Onze gedachten zijn zeer krachtig en of je nu het slechtste of het beste scenario verbeeldt, je beïnvloedt daarmee jouw resultaten.

Stop met je te focussen op wat je niét wil ten voordele van wat je wél wil.

 

We hebben allemaal wel eens één van deze negatieve gedachten

Dat is menselijk. Maar als de meerderheid van jouw gedachten in deze richting gaat, dan ondermijn je jouw eigen geluk. Beperk jezelf niet langer. Word meester over jouw gedachten. Alleen, of met een coach. Want door meester te worden over jouw gedachten, word je ook meester over jouw leven. 

 

Wat je ook denkt, je hebt gelijk!

 

 

 

Lees ook

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf Bij veel werkgevers of werkwerknemers is pathologisch narcisme heel onbekende en hebben niet door dat ze hier in zijn beland. Ben jij werkgever, manager, CEO, werknemer? Heb jij het gevoel dat je met...

Lees meer
Wees niet bang om tekort te schieten

Wees niet bang om tekort te schieten

Laten we eerst over de dingen beginnen waar we het meest bang voor zijn? Hoewel ons leven uniek is en onze gevechten onvergelijkbaar, zijn er angsten die we allemaal delen. Onze diepste angst is niet dat we tekortschieten. Onze diepste angst is dat we onmeetbaar sterk...

Lees meer
Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Het ontdekken, begrijpen en verwerken van dit idee dat je een hoogsensitief persoon (HSP) bent, gebeurt niet altijd van de ene op de andere dag dat je hoogsensitief bent. En hoewel het erg spannend kan zijn, is het niet altijd geruststellend, noch valt het noodzakelijkerwijs in overeenstemming met hoe we onszelf waarnemen. Ik weet dat dit zeker een overweging voor mij was….

Lees meer

Vragen over narcisme

Hoe hersenspoelen narcisten je?

Net zoals Hitler dat deed, elke keer een klein beetje. Steeds meer je grenzen verleggen en niet alles in een keer. Het gaat geleidelijk, beetje bij beetje.

En het hangt van de narcist af welke technieken hij of zij zal gebruiken. With a covert narcist zal dat voornamelijk met een lieve rustige stem doen. Als je er toch tegenin blijft gaan zal hij de schuld bij jou gaan leggen en zeggen dat je hem totaal niet kent. En je in verwarring brengen. Ook al heb je 100% gelijk. Ze gaan proberen om zoveel mogelijk overtuigingen neer te leggen, dat je de draad kwijt bent en dan afvraagt of je wel gelijk had. Denk aan gaslighting. Lees hier meer over.

Waarom blokkeren narcisten je nadat je ze hebt gedumpt?

Een niet onbelangrijke reden zal zijn dat ze hun eigen gedragingen of potentiële gedragingen op anderen projecteren. Ze spioneren dus de gedumpte persoon zelf na of vrezen dat te doen. Daarom blokkeren ze de ander.

Hoe dan ook, het is raadzaam om ook de narcist zelf te blokkeren zodat deze je niet kunnen bespioneren. De kans dat ze dat doen is best groot, zeker als ze jou hebben geblokkeerd.

Ze blokkeren je ook, zodat je ze niet kunnen zien wat ze uitspoken met iemand anders en om je de mond te snoeren. Ze willen niet dat jij er wat van vindt of voelt. Dit is totaal onbelangrijk en hindert ze alleen maar.

Mensen die lijden aan narcisme hebben een onstabiel zelfbeeld: ze blazen zichzelf op om erkenning te krijgen. Onder het opgeblazen zelf schuilt een niet-gezien zelf. Een zelf dat het, in hun ervaring, het niet waard was/is om gezien te worden, en wat nu uit schaamte is verborgen/onbereikbaar gemaakt.

Ik denk dat als je een narcist ‘dumpt’, dat je zijn schaamte activeert. Dat hij wordt herinnerd aan zijn innerlijke overtuiging dat hij geen liefde waard is. Dat is pijnlijk, en moet altijd vermeden worden (vanuit het oogpunt van de narcist – de kern van narcisme, wat mij betreft).

Zijn eerste reactie zal dus zijn ‘weg ermee’, of dit nu wordt ingegeven door boosheid,trots of angst, jij hebt hem herinnerd aan zijn ‘onwaardige’ zelf en zijn instinctieve reactie is afweer.

Hij of zij zal meestal hopen dat je reageert op zijn actie – want dat vertelt hem dat hij niet uit je herinnering is weggevaagd. Als je reageert zal hij je niet overladen met dankbaarheid, maar eerder met verwijten en woede, en het opblazen van zichzelf ten koste van jou. Zo ‘redt’ hij zichzelf (en verliest hij jou, – maar dat ziet een narcist niet).

Het is het onvermogen om nabijheid (bij hun eigen zelf) te kunnen verdragen dat zich uit in afweer van jou. Terwijl ze in feite je bevestiging zo hard nodig hebben, kunnen ze deze tegelijkertijd niet verdragen. Deze paradox is de last van het narcisme, voor de narcist zelf en voor hen die om hen geven.

Hoe kun je zien of iemand een narcist is?

Het is lastig, maar let op of hij of zij je grenzen accepteert en respecteert? Of draait het uiteindelijk toch om wat hij of zij wil, dan op dwingende manier. Simpele manier om iemand te testen is door grenzen te stellen en daar aan vast te houden.

Wat zegt een narcist om je onzeker te maken of om je te manipuleren?

Personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben de neiging om jou te raken waar het het meest pijn doet.

Van zodra ze weten dat iets jou bijzonder onzeker maakt of veel schade toebrengt, dan gaan ze net die dingen gaan doen of zeggen om je klein te krijgen, opdat ze een gevoel van controle krijgen over de situatie en over zichzelf.

Dit komt doordat ze op jonge leeftijd hebben geleerd om zo de bovenhand te krijgen en de situatie onder controle te krijgen (ze zijn immers in de ban van hun emoties en angsten, die tevens zéér intens zijn, doch verscholen).

Een narcistische persoon liegt dan over hoe een situatie zich werkelijk heeft afgespeeld (en kruipt in een slachtofferrol, terwijl de andere persoon als dader/boeman afgeschilderd wordt).

Een narcist kan dus liegen over het feit dat hij/zij iets gezegd of gedaan heeft dat jou schade berokkend heeft en jou ook nog eens de schuld ervan geven.

Wat zijn de tekenen dat een narcist klaar met je is?

Als hij of zij het niet meer van je kan ‘winnen’! Vindt de kracht om als sterke persoonlijkheid tegenover hem of haar te gaan staan en haal de wind uit de zeilen. Hij of zij zal zich steeds verder terugtrekken in zichzelf omdat hij of zij voelt dat ze je niet meer kunnen manipuleren. Zijn of haar eigen kracht zal afnemen en langzamerhand depressief worden en dan zeggen: ‘Wat ben jíj ‘veranderd’! Zijn vat op je verdwijnt en hij of zij zal volkomen in verwarring raken!

Andere zeggen weer dat ze nooit klaar zijn met je. Alleen wanneer ze dood zijn. Tot die tijd bestaat er geen “klaar met je”. Voor de narcistische persoonlijkheid ben je eigendom tot de dood. Het kan zijn dat je een tijdje (desnoods 50 jaar) “geparkeerd staat” omdat zijn / haar werkelijkheid geen plaats voor jou heeft of zijn / haar brein niet in voldoende mate gestimuleerd wordt iets met jou te doen of zich jou ‘te herinneren’. Maar er hangt een label aan je waarom de Narcist’s naam staat en dat krijg je er nooit van af.

Wat is een verborgen narcist?

We hebben het hier over covert narcisten, die zijn onmogelijk te herkennen. Als ze enigszins goed zijn in wat ze zijn. Hun versier methode is wel herkenbaar als dat van een narcist. Ze komen heel charmant over, heel erg aardig, vriendelijk, lief, Eerlijk, en onschuldig.

Ze komen vaak voor in vrijwilligerswerk. Willen graag dingen voor anderen te willen doen, omdat ze ernaar verlangen aardig gevonden te worden. En ook met de hoop zo slachtoffers te kunnen vinden. Mensen die in hun goedheid geloven.

als je een relatie met ze aangaat kan het iets van twee jaar duren voordat ze zich echt niet meer in kunnen houden, en ze meer hun ware aard laten zien. ( tenminste dit was mijn ervaring, maar ze zijn natuurlijk ook maar mens, dus anderen kunnen anders zijn) in die twee jaar merk je wel dat dingen niet kloppen. Maar omdat ze zo geweldig zijn in het acteren verliefd te zijn, schuif je dat onder de mat, met het idee dat ze gewoon te veel werk stres hebben. Ze zijn zo nu en dan labiel. Een soort van aanvallen van zelf haat, kwaadheid, donkere momenten, kwaad worden. Ook zullen op sommige momenten wanneer hun guard down is dingen uit hun mond vallen. Dan zeggen ze dingen die totaal niet passen bij wie ze zeiden dat ze zijn. Zoals als je het over groep sex hebt ( discussie), dan zeggen ze niet dat ze dat vreselijk zouden vinden, of vreselijk jaloers zouden zijn, maar dat ze nu te dik zijn om daar aan mee te doen. Dat valt dan uit hun mond, omdat ze niet voorbereid waren op dat gesprek.

Pas als je erachter komt dat ze een dubbel leven leidden, ( achter je rug om op dating sites zitten, sex hebben met iedereen die je kent, en naar sex clubs gaat, porn maken voor de lol, hoerenhuizen, sex met mannen en vrouwen, etcetera) en je confronteert ze hiermee, dan ontploft de bom, en krijg je met iemand te maken die je totaal niet kent.

Gaslichten, gillen, dreigen, dingen die in je huis verplaatst wordt of verdwijnen als je niet kijkt. Blijven ontkennen.

Hoe kan iemand omgaan met een narcist?

Het ligt aan je eigen karakter eigenschap hoe kwetsbaar je bent voor het misbruik dat ongetwijfeld plaats gaat vinden. Ben je iemand die moeite heeft met grenzen trekken of vasthouden? Ben je codependent? Heb je verlatingsangst? Dan zou ik 100% zeggen dat je weg moet gaan en niet omgaan met een narcist. Hij of zij zal je geen goed doen. Heb je daarentegen een sterk gevoel van eigenwaarde dan is nog steeds één tip op zijn plaats. Bepaal je grens en houdt daaraan vast. Bij overschrijding van die grens kun je dat één keer aangeven. De tweede keer loop je de deur voorgoed uit. Klaar! Geen twijfel, geen discussie.

Moet je per se met een narcist omgaan, oefen met je grenzen stellen en geef niets van jezelf weg. Geen gevoelens, geen kwetsbaarheden. Ben als een steen.

Hoop nooit op een liefdesrelatie met een narcist. Hoe triest dat ook is, ze zitten anders in elkaar. Ze kunnen heel goed de illusie geven van liefde. Het is echter nooit wat het lijkt. Helaas komen veel slachtoffers daar veel te laat achter.

Wat zijn enkele zwakheden van een narcist?

Erg kwetsbaar ego. Hij/zij leeft een dubbel leven, wat helemaal niet past bij het imago dat ze naar buiten toe reflecteren. Als dat geheime leven te kijk komt te staan, daar kunnen ze helemaal niet tegen. Ze zullen er alles aan doen om dat tegen te gaan, en die persoon die dat naar buiten wil brengen te verwoesten.

Hoe maak je een narcist bang?

De grootste angst voor de narcist is eenzaamheid. In deze eenzaamheid klopt niet zelden het onderdrukte zelf bij de narcist zachtjes aan de deur, waarmee tegelijk ook de mateloze pijn en het verdriet, dit wonderschone zelf tijdens de vroege lieve kinderjaren onderdrukt te moeten hebben, teneinde zich de liefde van de moeder te bewaren waar hij als dat wonderschone mensenwezentje geheel afhankelijk was.

De narcist zal zulke momenten van eenzaamheid echter niet laten ontstaan en de persoon die hem deze aandoet op het heftigste bestrijden. Deze strijd is tevens een zeer adequate manier, de eenzaamheid niet te vervallen. Kortom, de narcist zoekt naar vormen van externe toevoer, of dit nu ruzie of overgave door de ander aan hem is (“hem” is hier en elders slechts grammaticaal mannelijk).

Let: op een narcist kan een man of vrouw zijn, zelf kinderen kunnen narcistisch zijn.

Wil je weten wat een narcist is en waar ze toe in staan zijn, lees hier meer over.

Lees ook

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf Bij veel werkgevers of werkwerknemers is pathologisch narcisme heel onbekende en hebben niet door dat ze hier in zijn beland. Ben jij werkgever, manager, CEO, werknemer? Heb jij het gevoel dat je met...

Lees meer
Wees niet bang om tekort te schieten

Wees niet bang om tekort te schieten

Laten we eerst over de dingen beginnen waar we het meest bang voor zijn? Hoewel ons leven uniek is en onze gevechten onvergelijkbaar, zijn er angsten die we allemaal delen. Onze diepste angst is niet dat we tekortschieten. Onze diepste angst is dat we onmeetbaar sterk...

Lees meer
Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Het ontdekken, begrijpen en verwerken van dit idee dat je een hoogsensitief persoon (HSP) bent, gebeurt niet altijd van de ene op de andere dag dat je hoogsensitief bent. En hoewel het erg spannend kan zijn, is het niet altijd geruststellend, noch valt het noodzakelijkerwijs in overeenstemming met hoe we onszelf waarnemen. Ik weet dat dit zeker een overweging voor mij was….

Lees meer

Van perfectie naar imperfectie

Heb je ooit afgevraagd of er vóór de komst van het internet en de sociale media mensen ook zo erg perfectionistisch waren? Vraag mij het af. In die tijd kon je niet zien hoe goed iedereen het had – hoe perfect hun gerechten eruit zagen, ondanks de kinderen de woonkamers er gestyled eruit zagen en hoe strak hun lichaam eruit zag in een bikini of badpak.

Wereld van perfectie

Helaas, je leeft in een wereld waar men non-stop met elkaar wordt vergeleken – waar een zeer gezonde levenswijze wordt aangeprezen, een baan hebt waar je veel geld verdient, iedereen vegan moet worden, je rimpelvrij eruit moet zien, veel vrienden moet hebben en een sterke persoonlijkheid nodig hebt om niet overspannen te raken om aan deze sociale druk te voldoen. Ondertussen moet je ook een rolmodel zijn richting je omgeving als de perfecte ouder/echtgenoot/succesvol persoon. Wat je nu nodig hebt zijn rolmodellen waar mensen niet zo perfect zijn die toch ook krachtig zijn en niet belangrijk vinden om aan deze sociale druk mee te doen.

Nadeel van perfect zijn

Dit wil niet zeggen dat jullie allemaal moeten ophouden om jezelf te verbeteren; het zit in je natuur om te groeien, wereld te verkennen en te bloeien in iets waar je lol in hebt. Maar als je steeds de lat hoger zet om aan de verwachtingen te voldoen. Beland je uiteindelijk in een depressieve toestand, gecreëerd door een verstoorde eet- en denkpatronen en door een aantal ondraaglijke gedachtes van lijden die absoluut te vermijden zijn als je je een andere blik kunt werpen op de hele zaak.

Inzichten om imperfect worden

Dit zijn vijf inzichten van imperfectie die je kunnen helpen om je verwachtingen tegenover jezelf te verminderen, je onvolmaaktheid te omarmen en hopelijk meer ruimte te creëren voor schoonheid, compassie en welbevinden in zijn geheel.

#1 Omhels Imperfectie in andere

“There’s a crack in everything; that’s how the light gets in.” –Leonard Cohen

Je kunt veel leren over hoe je met het imperfecte in je leven omgaat door eerst te onderzoeken hoe je tegen de zogeheten imperfecties van anderen aankijkt. Wanneer een baby leert lopen, valt hij/zij honderden, zo niet duizenden keren op de grond voordat hij/zij het idee van lopen onder de knie krijgt. Het is duidelijk dat je baby zichzelf niet beoordeelt of bekritiseert als hij/zij een fout maakt. Toch kun je jezelf steeds weer hard bekritiseren voor je misstappen.

Dit betekent niet dat je jezelf moet behandelen als een baby, maar dat je net zo begripvol met jezelf moet zijn als wanneer je voor anderen bent. Je kindje zou je niet minder lief vinden omdat je geen perfecte wandelaar of verzorger bent, dus let op je negatieve gedachten en waardeer jezelf voor de inspanningen en aandacht je wel geeft.

Om het imperfecte te omarmen gaat ook verder dan hoe je mensen ziet en hoe je de fysieke wereld om je heen bekijkt. Verwacht je dat je omgeving perfect is, of kun je schoonheid zien in een onvolmaakte en ongebruikelijke schoonheid? De traditionele Japanse filosofie van Wabi-sabi, moedigt mensen niet alleen aan om artistieke onvolkomenheden te accepteren, maar ook om ze te zien als reden voor ontzag. Je hebt misschien beelden gezien van gebarsten aardewerk waar de scheuren zelf gevuld zijn met goud. Het is een manier om unieke schoonheid te zien in wat anders als “gebroken” zou kunnen worden gezien.

Probeer jezelf te omringen met asymmetrische, vintage en handgemaakte kunst als een middel om deze vaardigheid te oefenen. Als je jezelf traint om schoonheid te zien vanwege onvolkomenheden, in plaats van ondanks die onvolkomenheden, verzacht je je verwachtingen van jezelf en de mensen om je heen.

#2 omarm de imperfectie in jezelf

“Let go of who you think you’re supposed to be and embrace who you are.” –Brené Brown

Is het dan de bedoeling dat je zo ontspannen voor jezelf bent, dat je stopt met je pogingen om jezelf te verbeteren?

In haar best verkochte boek, The Gifts of Imperfection, maakt auteur Brené Brown een belangrijk onderscheid tussen perfectionisme en het streven om je beste te zijn: “Perfectionisme is de overtuiging dat als we perfect leven, er perfect uitzien en perfect handelen, we de pijn van schuld, oordeel en schaamte kunnen beperken of vermijden. Het is een schild. Het is een schild dat om ons heen hangt waarin we met de gedachte rondlopen dat het ons zal beschermen, terwijl het juist datgene is wat ons echt verhindert om te vliegen”.

Ze gaat verder met het vaststellen van de kenmerken van moed, mededogen en connecties als sleutel tot het sluiten van vrede met je karakter en het versterken van je gevoel van eigenwaarde. Door zelfonderzoek en eerlijke naar jezelf te kijken en regelmatig jezelf eraan te herinneren dat, “wat er ook gebeurt en hoeveel er ook achterblijft”, je goed genoeg bent en de liefde verdient. Als je ernaar streeft om jezelf te verbeteren vanuit een authentieke positie van zelfbewustzijn, dankbaarheid en intuïtie (naast andere persoonlijke kwaliteiten), zul je meer vrijheid, liefde en vreugde ervaren, in plaats van gevoelens van tekortschieten.

#3 Omarm Imperfectie in nieuwe situaties

“Don’t let the perfect be the enemy of the good.” –Voltaire, a la Gretchen Rubin

In haar boek The Happiness Project gebruikt auteur Gretchen Rubin Voltaire als voorbeeld voor het loslaten van het idee van het perfecte leven. Ze zegt in haar blog: “In plaats van jezelf naar een onmogelijke ”perfectie” te dwingen en dus nergens heen te gaan, aanvaardt het als ”goed”. Veel activiteiten die de moeite waard zijn, zijn de moeite waard om slecht te doen”.

Hoe vaak heb je uitvluchten verzonnen om te gaan mediteren omdat je je kussen, kaars en geen tijd had? In plaats van vijf minuten de tijd te nemen om te mediteren of even niks te doen al zit je tussen de rotzooi, heb je het moment van rust voor jezelf overgeslagen, omdat de omstandigheid er niet precies zo uitzag zoals je het wilde.

Laten we niet wachten tot elke situatie “perfect” is om in actie te komen en echt te leven. Want de waarheid is, vijf minuten meditatie is beter dan nul.

#4 Omarm Imperfectie als een manier van leven

“Believing that we are incomplete and imperfect and separate from God, which is the most untrue thing we could believe, causes us terrible suffering.” –Christopher D. Wallis

De Indiase spirituele oorsprong van Tantra heeft de yoga sterk beïnvloed, en door het te beoefenen, kun je werken aan het ” herdenken” van de ware ”Goddelijkheid” zoals die in de menselijke geschiedenis wordt ervaren. Volgens de Tantrische filosofie lijden mensen als ze hun ware aard vergeten. In zijn boek Tantra Illuminated beschrijft Christopher “Hareesh” Wallis een van de meest fundamentele vormen van onwetendheid als het “diepe bewustzijnsloze geloof dat (wij) onvolledige en onvolmaakte, kleine nietszeggende mensen zijn. Als je er zo naar kijkt, dat elke fout die je hebt gemaakt eigenlijk de moeite waard is om het te omarmen omdat je zelf goddelijk bent, is het een stuk makkelijker om het in een breder perspectief te zien.

De Tantrische visie herinnert je er ook aan dat er niet alleen niets mis is met de manier hoe je bent, maar dat elke ervaring in feite heilig is op een andere manier. Door yoga en meditatie te beoefenen kun je je verbinden met de ervaring van purnata, wat in het Sanskriet “perfecte bewustzijn of volledigheid” betekent. Alleen omdat delen van de maan van de 29 er 30 dagen met het blote oog onzichtbaar zijn, betekent dit niet dat de maan nog steeds niet perfect heel is. Tantra helpt je om sterk verbonden te blijven met het innerlijke weten dat je goddelijk bent en dat je in je goddelijkheid bent zoals je zou moeten zijn. (tantra draait niet alleen om sex, maar wordt wel op deze manier misbruikt)

#5 Geniet van het proces van imperfectie

“All is well, and you will never get it done.” –Abraham-Hicks

Perfectie is geen wedstrijd die ten koste van mensen gespeeld moet worden, maar wat hobbels op de weg is niet slecht; we raken hierdoor alleen maar gefrustreerd. Als alles makkelijk zou verlopen en er geen hindernissen zou zijn, zouden we ons gaan vervelen. En bovendien, wat voor plezier zou het leven hebben als we geen tegenstand zouden ervaren? Als we over sport hebben is leuk en zinvol omdat er dan obstakels in de weg staan. Hier draait het om hoe men zich rond, over en door die obstakels beweegt, dat is wat hen een goede speler in het leven maakt. Probeer je te concentreren op het spel – in tegenstelling tot het resultaat – en kijk of deze je ervaring verandert.

Imperfectie in de praktijk

De eerste stap om iets te veranderen is bewustzijn. Let tijdens je meditatie of andere ontspanningsoefeningen op de manieren waarop je jezelf of anderen bekritiseert omdat ze zich niet volgens de ”regels” handelen. Let op de gedachten die je hebt en vraag je af of ze je verder helpen of in de weg staan. Als je merkt dat dit je teleurstelt, ongelukkig of geprikkeld van raakt, overweeg dan je gedachten te veranderen naar hetgeen wat voor jouw goed voelt. Omarm het geheel als het niet perfect is . Onderneem dan actie, als je dreigt in paniek te raken.

Als je zich slecht voelt over hoe je denkt of handelt, neem dan een pauze of stop ermee. Als je omringt wordt door mensen met een negatieve energie en waardoor jezelf ook negatief van raakt, stop daarmee. Zoek mensen op die positief zijn, werkelijk naar je luisteren en niks verwachten over hoe je moet gedragen of handelen. Als je zelf saboteert door dingen te gaan doen waarvan je weet dat die goed voor je zijn omdat de omstandigheden niet goed lijken, onthoud dan dat het soms het moeilijkste is om uit de situatie te stappen.

En ten slotte, accepteer het idee dat het nooit de bedoeling was dat je “perfect” moest zijn, het was alleen bedoeld om perfecte JIJ te zijn. Glimlach om je onvolmaaktheden en je menselijkheid – wat belangrijk is je ervaring hoe je leven invult, dat dit je inspiratie, liefde en schoonheid oplevert.

Kanker, depressie en angst

Kanker, depressie en angst: De zorg voor je lichamelijke en geestelijke welzijn

1 op de 4 mensen met kanker kan in een depressie raken. In dit artikel geef ik de signalen die je kan herkennen bij jezelf of bij een dierbare. En wat kan je er aan doen.

Ongeacht je leeftijd, levensfase of omstandigheden, een kankerdiagnose verandert vaak je kijk op het leven en je benadering over je gezondheid en welzijn.

Leven met kanker kan een enorme klap in je fysieke, emotioneel en mentaal gedeelte geven. Een je kankerdiagnose heeft een negatieve, moeilijke en vaak pijnlijke invloed op het lichaam.

Hetzelfde kan ook gelden voor kankerbehandelingen en therapieën – of het nu gaat om chirurgie, chemotherapie of hormoonbehandeling – die extra symptomen van zwakte, vermoeidheid, vertroebeld denken of misselijkheid kunnen veroorzaken.

Iemand met kanker moet hard werken om de klap die de ziekte en de behandeling met zich meebrengt voor zichzelf een plek te geven, vaak worden ze ook geconfronteerd met de klap op hun geestelijk welzijn.

Kanker heeft een enorm emotionele klap op iemands leven en uit zich soms in angst en stress.

Deze emoties en gevoelens kunnen eerst klein beginnen, maar naarmate de tijd verstrijkt, kunnen ze meer en ingewikkelder worden om met deze situatie om te gaan – wat in sommige gevallen uiteindelijk kan leiden tot een depressie.

Signalen van een depressie of angst bij kanker

Dit zijn de signalen van een beginnende depressie of angst. Wat kan je doen als je het bij jezelf of bij een geliefde herkent. Een depressie komt vrij vaak voor bij mensen met kanker. En is ook niet iets om over te schamen, schaamte blokkeert vaak herstel van een depressie of angstgevoelens.

Symptomen van een beginnende depressie bij kanker

 • gevoelens van verdriet, leegte of wanhoop
 • verlies van interesse of plezier in de dingen
 • moeite met denken of concentreren….
 • Erg vermoeid zijn tot aan een uitputting
 • vertraagd denken, bewegingen of spreken…
 • misselijkheid, buikpijn of spijsverteringsproblemen
 • stemmingswisselingen, met inbegrip van onrust of rusteloosheid
 • slaapstoornissen, met inbegrip van slapeloosheid of teveel slapen
 • Over de dood denken
 • Stoppen met sporten of andere hobby’s

Deze opsomming van depressiesymptomen kunnen ook ontstaan door bijwerkingen van kankermedicatie en kankerbehandelingen.

Opgemerkt moet worden dat depressie over het algemeen langer aanhoudt, intenser en doordringender is dan tijdelijke gevoelens van verdriet. Als deze gevoelens langer dan twee weken aanwezig zijn, kan het waarschijnlijk zijn dat jij of een geliefde met kanker, een depressie ervaart.

Zelfmoordgedachte komt ook voor bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Als je denkt dat iemand het risico loopt om zichzelf te verwonden of iemand anders pijn te doen:

 • Bel 112
 • Blijf bij de persoon tot er hulp komt.
 • Verwijder medicijnen of andere zaken die schade kunnen veroorzaken.
 • Luister, maar beoordeel, ga niet de discussie aan, bedreig of schreeuw niet.
  Als jij of iemand die je kent overweegt zelfmoord te plegen. Neem contact op met 113. Crisislijn 24/7 open, therapie met een psycholoog of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

Angst en kanker

Angst kan zich ook manifesteren bij mensen met kanker en kan zich manifesteren als mild, matig, intens of iets daartussen.

Veel voorkomende angstsymptomen kunnen zijn:

 • Overdreven en intens ongerust zijn
 • Gevoelens van rusteloosheid en prikkelbaarheid
 • Moeilijkheden met concentreren of focussen
 • Fysiek gespannen en niet in staat om zich op hun gemak te voelen
 • Mensen die leven met kanker kunnen veel tijd besteden aan hun toekomst, familie, carrière of financiën. Deze angst kan veel aandacht eisen van hun welzijn en hun vermogen om te functioneren verminderen.

Intense periodes van angst kunnen zich ontwikkelen tot paniekaanvallen. Paniekaanvallen zijn periodes van hoge angst die gewoonlijk minder dan 10 minuten duren (hoewel sommige mensen melden dat hun paniekaanvallen langer duren).

Signalen van een paniekaanval

 • een verhoogde hartslag
 • kortademigheid
 • Benauwdheid
 • gevoelens van gevoel van verdoofd zijn duizeligheid en licht in het hoofd
 • Zweten
 • Trillen

Omgaan met kanker, angst en depressie

Voor iemand die al vecht tegen kanker, kan de extra uitdaging om geconfronteerd worden met depressie of angst ontmoedigend lijken. Als je aandacht besteedt aan je geestelijke welzijn, heb je meer middelen om ook voor je lichamelijke welzijn te zorgen.

Hoe kan je geestelijke welzijn in de hand houden. Dan kan je door om negatieve verhalen en omgang met andere negatieve personen te vermijden, eerlijk en open te zijn tegen de mensen om je heen en hulp te zoeken.

Tips om niet te doen:

 • Ontwijk het probleem niet en hopen dat het zal verdwijnen. Grote angst verdwijnt niet door van weg te lopen.
 • Misleid anderen niet door ze te vertellen dat het goed met je gaat. Het is niet eerlijk tegenover jezelf of voor hen. Het is goed om je mond op te doen en anderen te laten weten dat je niet in orde bent.
 • Laat je niet verleiden door alcohol of andere middelen om depressie en angst te verminderen. Zelfmedicatie zal de symptomen waarschijnlijk niet verbeteren en kan zelfs nog meer problemen toevoegen.

Tips wat je wel kan doen

 • Accepteer je gevoelens, emotie en gedrag. Wat je voelt, denkt of voelt is niet verkeerd en raar. De diagnose kanker kan voor iedereen een moeilijke tijd zijn. Neem een stap terug om deze gevoelens te observeren en te accepteren voordat je ze probeert te veranderen.
 • Praat met geliefden of een therapeut over je gedachten en gevoelens. Omgaan met depressie en angst kan overweldigend zijn voor veel mensen. Daarom lastig om zelf met depressie en angst om te gaan. Praten met degenen die je vertrouwt, het zal je helpen om je gevoelens te verwerken, te accepteren of zelfs een plek te geven en een manieren te vinden om ermee om te gaan.
 • Concentreer je op je fysieke gezondheid. Wanneer je gezondheid begint te verzwakken gaan sommige mensen uit frustratie stoppen met hun fysieke inspanningen. Het is nu juist de tijd om goed te eten, voldoende rust te krijgen en te sporten tijdens je behandeling. En ook nadat je traject klaar is.

Kanker tast de lichamelijke en geestelijke welzijn aan.

Door de impact op deze ziekte te begrijpen, te erkennen dat je niet alleen bent en toegang te krijgen tot hulp en ondersteuning, kun je kanker op verschillende manieren aanpakken.

Lees ook

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf Bij veel werkgevers of werkwerknemers is pathologisch narcisme heel onbekende en hebben niet door dat ze hier in zijn beland. Ben jij werkgever, manager, CEO, werknemer? Heb jij het gevoel dat je met...

Lees meer
Wees niet bang om tekort te schieten

Wees niet bang om tekort te schieten

Laten we eerst over de dingen beginnen waar we het meest bang voor zijn? Hoewel ons leven uniek is en onze gevechten onvergelijkbaar, zijn er angsten die we allemaal delen. Onze diepste angst is niet dat we tekortschieten. Onze diepste angst is dat we onmeetbaar sterk...

Lees meer
Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Het ontdekken, begrijpen en verwerken van dit idee dat je een hoogsensitief persoon (HSP) bent, gebeurt niet altijd van de ene op de andere dag dat je hoogsensitief bent. En hoewel het erg spannend kan zijn, is het niet altijd geruststellend, noch valt het noodzakelijkerwijs in overeenstemming met hoe we onszelf waarnemen. Ik weet dat dit zeker een overweging voor mij was….

Lees meer

Hoe krijg ik zelfrespect?

Hoe krijg ik zelfrespect, wil je graag je zelfrespect een boost geven?

Dan is het goed om eens na te gaan hoeveel zelfrespect je nu al hebt. Denk eens na over: Hecht je veel belang aan over hoe mensen over je denken? Kan een opmerking van een vriend/baas/collega/familielid je volledig van je stuk brengen? Stop met op deze manier over jezelf te denken en besef dat alles wat je doet en zegt in jouw handen ligt.

Weet je dat alleen jij de macht hebt om steviger in je schoenen te staan en je zelfrespect te laten groeien. Dat je dan zelf verantwoordelijkheid hebt genomen voor jouw eigen zelfrespect. Met deze stappen zet je meer stappen om je zelfrespect nog verder te laten groeien.

1. Denk aan je lichaamstaal

Wist je dat je houding en lichaamstaal heel veel verteld over hoeveel zelfrespect je hebt. Sta dus rechtop en laat je volle lengte zien. Wees de baas over je lichaam, wees trots en loop ook zo rond dat je trots bent op jezelf. Stop met je gedrag door steeds meegaand en volgzaam te zijn: niet alleen zullen anderen denken dat je verlegen bent, je zal je ook snel zo gaan voelen en naar gedragen! Kom op voor je mening, steek je hand op in een vergadering of als de aandacht wil om iets te vertellen. Met dit gedrag zal je zelfzeker overkomen en je ook zo gaan voelen. En stomme vragen bestaan niet!

Het klinkt misschien heel raar, maar het help om eens een te glimlachen naar je spiegelbeeld. Dit zal je houding namelijk sterk veranderen. Geef er geen oordeel over hoe je het doet. Als je voor het eerst doet en start met een valse glimlach zal deze je beïnvloeden. En als je even doorzet: voor je het weet sta je echt te glimlachen. Hoe zou dat zijn, wees eerlijk. Weet je dat mensen die glimlachen ook aantrekkelijker zijn, je ziet er dus beter uit wanneer je glimlacht. Het leuke daarvan is dat anderen er positief op zullen gaan reageren wanneer je glimlacht. Oefen en uiteindelijk merk je wat er gaat gebeuren, wanneer je glimlachend rondwandelt op je werk of op straat. Schrik niet, mensen gaan naar je terug lachen en zal je je zekerder over jezelf voelen.

2. Negatieve gedachten saboteren je zelfrespect

Dit klinkt als een manier om tegen jou te zeggen: denk positief en toch is het anders. Negatieve gedachten stoppen betekent dat je niet toelaat dat negatieve gedachten jouw hoofd gaan beheersen. Ik weet het, soms is het moeilijk om positief te denken, omdat je in de put zit en op dat moment het onmogelijk lijkt om hieruit te stappen.

In plaats van tot dat punt te komen, stop je negatieve gedachten dus beter al op het moment dat ze in je opkomen. Van zodra je gedachten voelt opkomen als: ”Dit is te moeilijk. Ik kan dit niet. Ik ga mezelf maar afleiden. Andere kunnen dit beter. Ik ben te… ” stop die gedachten dan gelijk. Vervang ze door een positieve gedachte, zoals: ”Dit is moeilijk, maar ik ga voor mezelf bewijzen dat ik dit kan. Het zal me lukken.’ Zo draai je negatieve gedachte om en geef je jezelf een extra kracht.

Je gedachten hebben een veel invloed op hoe je je voelt. Als je altijd van het ergste uitgaat, zal je er wellicht niet zo vrolijk bijlopen. Positief denken betekent dat je vertrouwen hebt in jezelf. In plaats van je zorgen maken over bijvoorbeeld een presentatie te geven op je werk of waar dan ook. En ja, het is normaal dat je het spannend vindt. Bedenk dat dit nu de kans is om te laten hoe goed je bent! Jij staat daar op dat moment en een ander niet.

3. Goed voor jezelf zorgen verhoogd je zelfrespect

Zelfzeker zijn is voor veel mensen moeilijk als je schoenen erg knellen, of je kleren te krap zitten en vol vlekken. Er goed uitzien gaat niet over dat je in modieuze kleren moet rondlopen, het gaat over jezelf goed voelen. Draag kleding die je goed staan en misschien wil iemand een keer mee om kledingadvies te geven als je niet weet wat er bij jou staat. Wat heel belangrijk is dat wat je draagt je ook lekker in voelt. Zorg dat je haar goed zit, je tanden gepoetst zijn, kortom: verzorg jezelf zodat je voor jezelf vindt dat je er goed uitziet. En als je dat vindt zal je ook goed en zelfzeker voelen!

4. Ga dingen doen waar je goed bij voelt

Hoe voelt het als iets doet waarvan je houdt? Ben je gek op tekenen, sporten, lezen, schrijven of fotografie? Of hou je van je werk? Vind iets dat wat je erg graag doet, wat jou hart sneller doet kloppen, en doe dat zo vaak als je kan. Doen wat je graag en goed doet maakt je zelfverzekerder, omdat je je trots voelt over jezelf en over wat je verwezenlijkt hebt. Zo groeit je zelfrespect en kan je ook op andere vlakken in je leven uitblinken.

5. Verbeter je emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie of EQ is het vermogen om je emoties te herkennen en te controleren. Door deze emoties te leren herkennen en erkennen kan je die van anderen beter begrijpen. EQ is belangrijk in onze sociale interacties en relaties met anderen. Wanneer je je emoties onder controle hebt, ben je zekerder van jezelf. Je niet bang bent om in te storten wanneer het lastiger wordt of angstig wordt wanneer iemand tegen je uitvalt. Je voelt je sterker en comfortabeler in de omgang met de mensen rondom jou.

6. Wees trots op jezelf

Durf gerust jezelf een compliment te geven wanneer je een doel hebt bereikt! Zelfs als het gaat om iets makkelijks of kleinste stapje op je to do-lijst: erken dat je het gehaald hebt en wees er blij om. Soms zal je de enige zijn die jouw succes erkent. Laat je daar niet door afleiden. Zorg er dus voor dat je gevoel niet laat afhangt van de erkenning van je baas, collega’s of zelfs je gezinsleden. Wanneer je jezelf feliciteert bij elk succes, geef je je zelfvertrouwen zo’n boost dat je in de toekomst zelfs tot nog meer in staat zal zijn.

7. Wees niet te perfectionistisch

Serieus: niemand is perfect! Dus zet jezelf alsjeblieft niet onder druk om alles perfect te doen. Dit gaat nauw samen met het kunnen accepteren van falen: je hoeft niet perfect te zijn, er mag eens iets fout gaan. Verbeter je fout en neem jezelf voor de volgende keer beter op te letten. Wanneer je geen spanning voelt om steeds perfect te willen zijn, zal zorgen dat je beter in je vel zit en je zekerder gaat voelen over je kwaliteiten.

Lees ook

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf Bij veel werkgevers of werkwerknemers is pathologisch narcisme heel onbekende en hebben niet door dat ze hier in zijn beland. Ben jij werkgever, manager, CEO, werknemer? Heb jij het gevoel dat je met...

Lees meer
Wees niet bang om tekort te schieten

Wees niet bang om tekort te schieten

Laten we eerst over de dingen beginnen waar we het meest bang voor zijn? Hoewel ons leven uniek is en onze gevechten onvergelijkbaar, zijn er angsten die we allemaal delen. Onze diepste angst is niet dat we tekortschieten. Onze diepste angst is dat we onmeetbaar sterk...

Lees meer
Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Het ontdekken, begrijpen en verwerken van dit idee dat je een hoogsensitief persoon (HSP) bent, gebeurt niet altijd van de ene op de andere dag dat je hoogsensitief bent. En hoewel het erg spannend kan zijn, is het niet altijd geruststellend, noch valt het noodzakelijkerwijs in overeenstemming met hoe we onszelf waarnemen. Ik weet dat dit zeker een overweging voor mij was….

Lees meer

Hoe weet je of je last hebt van faalangst

En lees meer over de 2 tips om faalangst te overwinnen.

Iedereen heeft een hekel aan om te falen, maar voor sommige mensen voelt falen als een angst en gezichtsverlies. Dit zorgt weer voor dat hun motivatie om te falen te gaan vermijden groter is, dan hun motivatie om te slagen. Deze faalangst zorgt ervoor dat ze onbewust hun kansen op succes op verschillende manieren aan het saboteren zijn.

Wat geeft het gevoel van faalangst

Faalangst kan gevoelens oproepen als teleurstelling, woede, frustratie, verdriet, schaamte, spijt en verwarring. Die, hoewel het onaangenaam voelt, niet altijd tot een faalangst leidt. Inderdaad, de term is een beetje een verkeerde benaming omdat het niet perse een mislukking is die ten grondslag ligt aan het gedrag van mensen die het hebben.

Integendeel, een angst voor mislukking is in wezen een angst voor schaamte. Mensen die faalangst hebben, zijn gemotiveerd om niet te falen, niet omdat ze niet kunnen omgaan met de basis emoties van teleurstelling, woede en frustratie die gepaard gaan met dergelijke ervaringen. Maar omdat het falen hen ook diep in de schaamte doet voelen.

Faalangst als schaamte

Schaamte is een psychologisch giftige emotie, want in plaats van ons slecht te voelen over ons handelen (schuld) of onze inspanningen (spijt), geeft schaamte ons een slecht gevoel over wie we zijn.

Schaamte komt tot de kern van ons ego, onze identiteiten, ons gevoel van eigenwaarde en ons gevoel van emotioneel welzijn. De schadelijke aard van schaamte maakt het dringend noodzakelijk voor degenen die bang zijn om de psychologische bedreigingen die gepaard gaan met falen te vermijden. Door onbewuste manieren of uitvluchten te vinden om de gevolgen van een mogelijk falen te verzachten. Bijvoorbeeld door onnodige nieuwe kleren te kopen voor een sollicitatiegesprek in plaats om meer over het bedrijf te in te lezen – wat hen in staat stelt om het als excuus te gebruiken: “Ik had gewoon geen tijd om mezelf volledig voor te bereiden”.

Deze signalen herkennen van faalangst

Het volgende is geen officiële diagnostiek – maar als je het gevoel hebt dat deze criteria zeer kenmerkend voor je zijn (zeer kenmerkend voor je (zeer belangrijk als onderscheidende factor, omdat we deze dingen allemaal tot op zekere hoogte voelen). Kunt je de kwestie verder onderzoeken, hetzij door er meer over te lezen, hetzij door erover te praten een coach.

 • Als je faalt, maakt je dan zorgen over wat andere mensen over je denken.
 • Als je faalt, maak je je zorgen over je kennis en bekwaamheid die je nodig hebt om je dromen na te jagen.
 • Als je faalt, maak je je zorgen dat mensen minder geïnteresseerd in je zullen zijn.
 • Als je faalt, maak je je zorgen over hoe slim of capabel je bent.
 • Door te falen maakt je zorgen over teleurstellende reacties van mensen wiens mening je belangrijk vindt.
 • Je hebt de neiging om mensen vooraf te vertellen dat je niet verwacht dat het je niet zal lukken om aan hun verwachtingen te voldoen.
 • Als je ergens faalt, heb je moeite om je voor te stellen wat je anders had kunnen doen om wel te slagen.
 • Je krijgt vaak last van ineens opkomende hoofdpijn, buikpijn of andere fysieke symptomen die je verhinderen om je voorbereiding af te ronden.
 • Je wordt vaak afgeleid door taken die je verhinderen om je voorbereiding af te ronden. Die achteraf gezien niet zo dringend waren als ze op dat moment leken.
 • Je hebt de neiging om te wachten en uiteindelijk in tijdsnood te komen om dan uiteindelijk je voorbereiding niet goed af te ronden.

Alleen wie het aandurft om groots te falen, krijgt de kans om groots te slagen. John F. Kennedy

Wat kan je doen wanneer je faalangst hebt

Het primaire probleem bij het aanpakken van de faalangst is dat deze meestal onbewust af speelt. Het kan bijvoorbeeld van essentieel belang zijn om je kerstkaarten af te schrijven, omdat je beloofd hebt ze voor het einde van het weekend te versturen. Ook al sta je ook op het punt om je eindexamen te moeten afleggen.

Maar er zijn twee belangrijke dingen die je kunt doen om de onaangepaste manieren te overwinnen waarop een angst voor mislukking je gedrag kan beïnvloeden:

 • De angst is je eigen angst. Het is belangrijk om te accepteren dat je door het falen zowel angst als schaamte voelt en met iemand deze gevoelens te bespreken helend kan werken. Het naar boven halen van deze gevoelens kan voorkomen door het bespreekbaar te maken zodat je onbewuste pogingen om jezelf te saboteren voorkomt. Door het krijgen van vertrouwen en empathie van deze persoon die je vertrouwd kan je gevoelens van eigenwaarde versterken. En helpt tegelijkertijd de dreiging van teleurstelling tot een minimum beperken.
 • Concentreer je op doelen die je wel onder controle hebt. Herken de doelen van je taak of voorbereiding die je wel onder controle hebt en focus op deze doelen. Brainstormen is een manier om de doelen van je taak die je niet onder controle lijkt te krijgen opnieuw te beoordelen. Bekijk ze en onderzoek wat er nodig is om er weer controle over krijgen. Als je er bijvoorbeeld niet in geslaagd bent om werk te vinden, omdat je gewoonweg “de juiste mensen” en route niet kent. Stel dan een andere doel om dan je netwerk uit te breiden en ga door je adresboek, Facebookcontacten en andere sociale media contacten. Iedereen die je kent vraag je om hulp of zet een oproep op wat je wil en zoekt – zelfs als ze niet in je vakgebied actief zijn, kennen ze misschien iemand die wel in je oproep past. Je hoeft echt niet alles alleen te doen, wees creatief. Falen is niet erg, het zorgt juist dat je scherper wordt als je het van de positieve kant bekijkt.

Heb je vragen of wil je ondersteuning bij je faalangst? Stuur mij een mail via info@coachbollenstreek.nl

Paniekaanval

Paniekaanval, iets wat veel mensen hebben ervaren

Ieder mensen heeft een natuurlijk ingebouwde alarmsysteem, die bij bepaalde actie’s in de hersenen het lichaam laat activeren door op dat moment adrenaline in het bloed vrij te geven. Deze adrenaline heb je op dat moment nodig en zorgt ervoor dat er op dat moment snel actie ondernomen kan worden. Denk aan een gevecht of als je moet vluchten. Dit gaat aan als er gevaar dreigt, super handig is dit systeem. Toch?

Proces bij een paniekaanval

Als je in een paniekaanval belandt, wordt dit proces, het alarmsysteem geactiveerd zonder dat daar een aanwijsbare verklaring voor is. In jouw hoofd heeft zich een proces ingeschakeld dat het lichaam een signaal geeft om adrenaline aan te maken. Het overschot aan adrenaline uit zich door aan aantal symptomen zoals bijvoorbeeld hartkloppingen, zweten, angstige gevoelens, weg willen van de plek etc. Je schiet in paniek voor iets wat geen gevaar is.

Jouw brein denkt dat er wel gevaar is. Je brein doet namelijk heel hard zijn best om jou te beschermen. Hij gaat van alles bedenken wat er met je kan gebeuren. Stel dat…, misschien of als dat… Gedachtes worden gecreëerd om eigenlijk niet meer naar de situatie toe te gaan. Al lijkt het leuk om iets te doen, schreeuwt het naar je: ”wat of NEE, niet doen, stel je voor zeg!” Je moet weten dat je brein zo creatief is dat deze 90% van de tijd leuke verhalen verzint die nergens op gebaseerd zijn.

”Stel dat andere zien wat ik doe, wat zullen ze wel niet denken. Als ik daar flauwval hoe dom ben ik dan. Iedereen ziet aan mij dat ik raar doe. Ik wil niemand lastig vallen met mijn gedrag.”

Wat voel je bij een paniekaanval

Bij een paniekaanval komen er een aantal lichamelijke symptomen vrij. Mensen die voor het eerst een paniekaanval krijgen denken op dat moment dat ze aan het doodgaan zijn. Ze worden angstig om dood te gaan, voor de plek en situatie.

Het gevoel van een paniekaanval lijkt op als iemand je heel hard laat schrikken. Je wordt op dat moment even bang voor iets wat je niet had zien aankomen. Op dat moment schiet je lichaam in de stress, je hartslag gaat omhoog. Dit gevoel is snel weer weg, bij een paniekaanval duurt dat veel langer, mensen ervaren of hun nek vast komt te zitten. Of dat hun lichaam in een freeze stand staat en je geen kant meer op kunt.

De lichamelijke symptomen bestaan o.a. uit:

 • Hartkloppingen
 • Zweten
 • Bibberen
 • Misselijkheid
 • Duizeligheid en het gevoel dat je flauw valt
 • De dringende neiging om te vluchten
 • Pijn in de borst
 • Tintelingen in handen en/of benen
 • Benauwdheid en het gevoel te gaan stikken

Wanneer ontstaat een paniekaanval

Een paniekaanval komt vaak uit het niets, je kan er vaak niet op voorbereiden. Je staat bij de kassa en ineens voel je niet lekker worden, zweten, trillen. Of je bent aan het auto rijden, de plek waar het gebeurt kan overal zijn. Je kan met iemand in gesprek zijn en ineens overvalt het je.

De paniek bij deze gebeurtenis is in je geheugen gaan hangen en je gaat de plekken vermijden waar je deze ervaring hebt opgedaan. Je brein heeft op dat moment bepaald dat die plek gevaarlijk is. Logisch kan je beredeneren dat er niks gevaarlijks is om bijvoorbeeld in de rij te staan bij de kassa. Het is ook niet gevaarlijk. Het is niet gevaarlijk om in een vergadering met mensen te praten. Je systeem heeft het wel als gevaarlijk bestempelt en nu is het zaak om je brein te gaan vertellen dat deze het mis heeft.

Hier onder staan momenten waar paniekaanvallen kunnen optreden

 • Op straat (bij een ernstige vorm heet dit Agorafobie of straatvrees of pleinvrees)
 • In drukke mensenmassa’s
 • In de supermarkt
 • Visite
 • Festivals/concerten
 • In tunnels
 • Tijdens vergaderingen
 • Met autorijden
 • Vliegtuig
 • Lift
 • Hoogtes

Paniekstoornis

Als mensen vaker last hebben van een paniekaanval noemt men dit een paniekstoornis. Deze stoornis ontstaat als jezelf niet meer in de hand hebt en alles gaat vermijden.

De meest gangbare theorie is dat mensen met een paniekstoornis een tekort hebben aan serotonine. Dit is een stof die er voor zorgt dat bepaalde informatie wordt uitgewisseld in de hersenen. Er zijn medicijnen tegen paniekstoornissen die zorgen ervoor dat de serotonine in de hersenen beter gereguleerd worden. De zenuwuiteinden in de hersenen geven serotonine af en nemen daarvan een deel zelf weer op. Deze serotonine is o.a. verantwoordelijk voor informatieoverdracht tussen de hersencellen en reguleert o.a. de paniek. Bepaalde medicijnen zorgen ervoor dat de heropname geremd wordt zodat er meer serotonine overblijft voor de informatieoverdracht. Daarom worden deze medicijnen vaak “remmers” genoemd. Een arts kan je hier meer over vertellen en bekijken wat voor jouw beter is.

Bedenk dat je niet gek bent, je hebt alleen de knop op dat moment te goed afgesteld. Denk niet dat dit alleen jou overkomt, iedereen kan dit overkomen. Een paniekaanval is niet gerelateerd aan leef niveau’s. Van timmerman tot artsen kunnen een paniekaanval krijgen. Ook psychologen en therapeuten overkomen dit. Ook ik heb dit ervaren en schaamte hiervoor is niet nodig. Het enige is dat het heel vervelend is om het te ervaren. Wat wel opvalt dat emotionele en intelligente mensen gevoeliger zijn voor een paniekaanval.

Het verschil tussen paniek en angst

“Er is een verschil tussen angst en paniekaanval”, volgens psychiater dr. Koen Schruers van het Maastricht UMC+. “Als je zoveel last hebt van angst en paniek dat het je dagelijkse leven verstoort, spreek je van een angststoornis. Mensen kunnen bang zijn voor hoogtes, spinnen of lijden aan claustrofobie (engtevrees). Dit kan tot een stoornis leiden, dat je bijvoorbeeld geen lift in durft of de deur van een openbaar toilet niet dicht wil doen. Een paniekaanval komt daarentegen meestal plotseling opzetten. Mensen worden duizelig, krijgen hartkloppingen, gaan zweten. Lichamelijk mankeer je bij beide niets dat is de enige gelijkenis.

Tips om iemand met een paniekaanval te helpen:

 1. Erken altijd de paniek van partner, kind, collega of vriend(in). Ook al lijkt die overdreven en niet terecht. Blijf over de paniek praten en blijf hem of haar stimuleren de situaties niet uit de weg te gaan. Maar wees niet dwingend.
 2. Dring er bij partner, collega of vriend(in) op aan om professionele hulp te zoeken.
 3. Zoek naar meer informatie over paniek(stoornissen) op internet, in de boekhandel of  bibliotheek. Met die kennis kun je een ander beter helpen.
 4. Zoek zelf ook steun bij tijden van paniek. Denk bijvoorbeeld aan lotgenotengroep online of offline.

Gelukkig is er genoeg hulp om beter met je paniekaanval om te gaan of kwijt te raken. Het is aan jou of je angst aan wil gaan om de paniekaanval te lijf te gaan.

Wil je meer weten hoe je hiermee om kan gaan, maak dan een afspraak.

Lees ook

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf

Narcisme op de werkvloer is een ramp voor het bedrijf Bij veel werkgevers of werkwerknemers is pathologisch narcisme heel onbekende en hebben niet door dat ze hier in zijn beland. Ben jij werkgever, manager, CEO, werknemer? Heb jij het gevoel dat je met...

Lees meer
Wees niet bang om tekort te schieten

Wees niet bang om tekort te schieten

Laten we eerst over de dingen beginnen waar we het meest bang voor zijn? Hoewel ons leven uniek is en onze gevechten onvergelijkbaar, zijn er angsten die we allemaal delen. Onze diepste angst is niet dat we tekortschieten. Onze diepste angst is dat we onmeetbaar sterk...

Lees meer
Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Ok, Je Bent Hoogsensitief (hsp) Wat Nu

Het ontdekken, begrijpen en verwerken van dit idee dat je een hoogsensitief persoon (HSP) bent, gebeurt niet altijd van de ene op de andere dag dat je hoogsensitief bent. En hoewel het erg spannend kan zijn, is het niet altijd geruststellend, noch valt het noodzakelijkerwijs in overeenstemming met hoe we onszelf waarnemen. Ik weet dat dit zeker een overweging voor mij was….

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This